Priser og vilkår

Timeprisen varierer fra kr 1.020,- til 1.700  eks. mva. pr. time.

Vi fører timer på alt arbeid som blir utført med saken, herunder for administrative oppgaver som direkte gjelder saken, så som oppretting og avslutning av saken, fakturering mv. Vanlige utgifter til kontorhold generelt inngår i timeprisen. Gebyr til det offentlige og andre direkte utgifter dekkes ikke av timeprisen. Eventuelle reise- og oppholdsutgifter kommer i tillegg og belastes klient. I enkelte saker ber vi om innbetaling av forskudd. Se for øvrig de alminnelige vilkårene.