Advokat Rune Østgård

Etter å ha tatt juridisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1998 har Rune arbeidet i politiet, i statsforvaltningen og i EU-kommisjonen, i tillegg til at han har vært allmennpraktiserende advokat i 14 år – herunder i eget firma siden 2013.

Rune har prosedert tvister på alle domstolnivå i Norge, og han arbeider hovedsakelig med følgende rettsområder:

•Arv/skifte
•Eiendom
•Familie
•Kontrakter
•Forvaltning