Advokat Theo Dretvik

Etter å ha tatt juridiske embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1998 har Theo arbeidet i NAV, Forbrukerrådet, Reindriftsforvaltningen og som politiadvokat ved Nord-Trøndelag politidistrikt. Allmennpraktiserende advokat i eget firma fra 1.1.2017.

Theo har prosedert over 500 saker ved tingretter og lagmannsretter i Norge, og han arbeider hovedsakelig med følgende rettsområder:

•Strafferett
•Kontrakter
•Forvaltning
•Familie
•Trygd/helse